Myndlistarsjóður

Leiðbeiningar / Instructions

Link to ENG instructions and Q&A

Umsóknarfrestur

 • Skilafrestur umsókna er til kl. 16 á auglýstum lokadegi.
 • Umsóknir og fylgigögn sem berast eftir að umsóknarfrestur er útrunninn eru ógildar og ekki teknar til umfjöllunar.

Umsóknarformið 

Hverjir geta sótt um

 • Myndlistarfólk, sýningarstjórar, listfræðingar og sjálfstætt starfandi fagfólk á sviði myndlistar. 
 • Listasöfn, gallerí, sýningarstaðir, stofnanir og félög geta notið styrks úr myndlistarsjóði til skilgreindra verkefna. Mikilvægt er að nafn þess sem er í forsvari fyrir hönd, hóps, stofnunarinnar eða félagsins komi skýrt fram sem tengiliður verkefnisins.
 • Ef umsækjanda hefur áður verið veittur styrkur úr myndlistarsjóði þarf lokaskýrsla fyrir veittan styrk að hafa borist áður en ný umsókn er tekin til umfjöllunar.

Tegund styrkja

 • Undirbúningsstyrkir– veittir til undirbúnings og þróunar viðamikilla verkefna sem síðar er hægt að sækja um styrk til framkvæmdar.
 • Sýningarverkefni– viðburðir sem fara fram á afmörkuðu tímabili með skilgreint upphaf og endi.
 • Útgáfustyrkir, rannsóknarstyrkir og aðrir styrkir– veittir til rannsókna á verkum íslenskra listamanna og til útgáfu rita um íslenska listasögu og verk myndlistarmanna auk annarra verkefna sem ekki falla undir aðra liði.

Sjóðnum er einnig heimilt að styrkja aðra starfsemi til eflingar á íslensku myndlistarlífi m.a. rannsóknir á starfssviði sjóðsins og miðlun upplýsinga um þær.

Sjóðurinn getur veitt styrki til alþjóðlegra verkefna sem starfandi myndlistarmenn frá Íslandi eru þátttakendur í.

Styrkupphæð og mótframlag

 • Hámarksupphæð styrkja geta verið allt að 3.000.000 kr. en lágmarksupphæð ekki undir 300.000 kr.
 • Myndlistarsjóður veitir allt að 70% af áætluðum heildarkostnaði verkefna og því þarf umsækjanda að brúa 30% mótframlag.  

Leiðbeiningar við umsóknagerð

Undirbúningur

Áður en vinna við útfyllingu umsóknarformsins fer fram er mjög gott að renna yfir spurningarnar í þeim tilgangi að kortleggja hvaða upplýsingar er verið að biðja um.

Sýniseintak af umsóknarforminu er aðgengilegt hér

Einnig er mælt með að skrifa upp umfangsmeiri texta í ritvinnsluforriti og taka saman öll fylgigögn fyrirfram.

Upplýsingar um umsækjanda

Ef umsækjandi er einstaklingur skráir hann grunnupplýsingar um sig sjálfan sem umsækjanda.
Ef sótt er um fyrir hönd hóps/stofnunar/félags þarf að skrá grunnupplýsingar um stofnunina sem sækir um og upplýsingar um tengilið verkefnis.

Ferilskrá

Hægt er að skila inn ferilskrá sem fylgiskjal eða hlekk.

Vinnutitill verkefnis

Þarf að vera lýsandi fyrir verkefnið þar sem megininntak verkefnis er hluti af titilinum – s.s. útgáfa, sýning, rannsókn. Nafnið getur verið hvort sem er nafn á verki/sýningu eða vinnutitill verksins.

Tegund styrks

Hægt er að velja á milli flokkanna undirbúningsstyrkur, sýningarstyrkur eða styrkur til útgáfu-, rannsókna- og annara verkefna.

Hnitmiðuð lýsing á verkefninu

50 orða lýsing á verkefninu sem Myndlistarsjóður má nota til að kynna verkefnið.

Nánari lýsing á verkefninu

Vandaður, einfaldur og skýr texti um verkefnið að hámarki 500 orð.
Greinið frá markmiði, mikilvægi og samheng verkefnis.

Áætlað upphaf og endir verkefnis

Upphaf og endir verkefnisins. Verkefni geta verið í vinnslu í allt að tvö ár.
Ekki eru veittir styrkir til verkefna sem er lokið fyrir settan umsóknarfrest.

Verkáætlun

Hér skal greina frá tímaramma verkefnisins. Gott er að skipta verkefninu upp í verkþætti, t.d. undirbúning, framkvæmd, framleiðsla, kynning og eftirfylgni, þar sem fram kemur hvenær og hvernig það verður unnið.

Þátttakendur

Tilgreina skal alla listamenn sem taka þátt í verkefninu sem og aðra samstarfsaðila, eins og sýningarstjóra, útgefendur, ráðgjafa, stofnanir og fyrirtæki. Fylgja skal boðsbréf eða staðfesting frá samstarfsstofnun ef um sýningu eða vinnustofudvöl er að ræða.

Kostnaðaráætlun

Upphæðir skal tilgreina í tölustöfum og í íslenskum krónum.
Fylla þarf inn í alla reiti.
Ef kostnaðarliður á ekki við skal setja 0 (núll).
Hægt er að hlaða upp kostnaðaráætlun ef umsækjandi vill.

Kostnaðarliðir (styrkhæfir)

Myndlistarsjóður styrkir vinnu sérfræðinga, laun tæknimanna, efniskostnað, tækjakostnað, vef- og fjölmiðlakynningu, skráningu og ljósmyndatöku, hönnun og umbrot, prentkostnað og annað sem tengist verkefninu.
Ef kostnaðarliður er ekki tilgreindur í umsóknarforminu er hægt að setja það í reitina „Annað“

Kostnaðarliðir sem sótt erum um styrk fyrir

Hér skal gera grein fyrir hvaða kostnaðarlið sótt eru styrk fyrir. Hægt er að sækja um styrk fyrir mörgum liðum hluta af liðnum eða öllum liðnum.

Kostnaðarliðir (óstyrkhæfir)

Ekki allir kostnaðarliðir eru styrkhæfir.
Myndlistarsjóður styrkir ekki ferðalög, þóknun til listamanna, rekstur vinnustofu eða veitingar í tengslum við viðburði.

Heildarkostnaður verkefnis

Hér skal setja heildarkostnað alls verkefnisins, bæði styrkhæfa og óstyrkhæfa kostnaðarliði.

Hversu háa fjárhæð er sótt um

Hér er tilgreint hversu háa fjárhæð er sótt um í myndlistarsjóð af heildarkostnaði verkefnisins.
Myndlistarsjóður veitir allt að 70% af áætluðum heildarkostnaði og þarf að tilgreina aðra fjármögnun verkefnisins á móti styrknum sem sótt er um til myndlistarsjóðs.  

Hámarksupphæð styrkja geta verið allt að 3.000.000 kr. en lágmarksupphæð ekki undir 300.000 kr. 

Greinið frá öðrum styrkjum sem umsækjandi hefur sótt um fyrir verkefninu

Þar sem myndlistarsjóður veitir ekki fulla fjármögnun af heildarkostnaði verkefnins, þarf að tilgreina aðra fjármögnun verkefnisins á móti styrknum sem sótt er um til myndlistarsjóð, jafnvel þó að niðurstaða úr þeim umsóknum liggi ekki fyrir.

Greinið frá öðrum styrkjum sem umsækjandi hefur hlotið síðastliðin fimm ár

Hér þarf að tilgreina alla þá styrki sem umsækjandi hefur hlotið síðastliðin fimm ár í þessari röð: fyrri styrkir, ár og upphæð.

Staðfesting/boðsbréf frá samstarfsaðila

Samningar og önnur gögn sem styðja við verkefnið.

Umsóknargögn

Eru gögn umsókninni til stuðnings. Búið til Zip skrá til að setja inn ef um margar skrár er um að ræða. Heimilt er að senda inn gögn allt að 10 MB á JPEG, PNG, PDF formati.


Spurt og svarað

Hverjir geta sótt um ?

 • Sjálfstætt starfandi listamenn og fræðimenn, félagasamtök, hópar og stofnanir sem vinna að verkefnum sem stuðla að framgangi listsköpunar, kynningu og aukinni þekkingu á íslenskri myndlist hérlendis sem erlendis.
 • Sjóðurinn veitir verkefnastyrki sem  ætlaðir eru til að auðvelda framkvæmd verkefna á sviði listsköpunar og listrannsókna. Jafnframt veitir sjóðurinn styrki til undirbúnings verkefna sem falla undir starfssvið sjóðsins.
 • Að jafnaði er hvorki gert ráð fyrir styrkveitingum til rekstrar og umsýslu samtaka, fyrirtækja og stofnana, né til verkefna og viðburða sem þegar hafa átt sér stað.
 • Myndlistarsjóður veitir ekki ferðastyrki.
 • Söfn og sýningarstaðir geta ekki sótt í sjóðinn fyrir þóknun og launum til listmanna.
 • Listamenn geta ekki sótt í sjóðinn fyrir sínum eigin launum heldur er þeim bent á að sækja um listamannalaun til Rannís.

Má sækja um á ensku?

 • Umsóknir skulu vera á íslensku sé þess kostur en annars má finna umsóknarform á ensku

Hvernig er umsóknarkerfið?

 • Umsóknarformið má finna í rafrænni eyðublaðagátt Origo, https://myndlistarsjodur.eydublod.is/Forms en sama kerfi er í notkun hjá nokkrum opinberum stofnunum, meðal annars Þjóðskrá og safnasjóði.
 • Notast er við rafræn skilríki í snjallsíma eða íslykil. Upplýsingar um Íslykil eða rafræn skilríki má finna á vefsíðu Ísland.is.
 • Vistið eftir hvert skref í umsóknarforminu. Ef eyðublað er skilið eftir opið í vafra lengi er hætt við því að eyðublaðið vistist tómt og mikilvægt að vista alltaf áður en vafra er lokað. 
 • Reitir sem merktir eru með rauðri stjörnu verður að svara.
 • Umsókn verður ekki gild fyrr en ýtt er á „send“ á lokasíðu umsóknarformsins.
 • Hægt er að skoða umsóknir inn á mínum síðum undir „Send erindi“
 • Ef farið er út úr umsókn er hægt að fara inn aftur á mínum síðum og finna umsóknina aftur undir „Erindi í vinnslu“  vinstra megin þegar komið er inn á mínar síður.
 • Aðgang að umsóknarkerfinu er að finna á heimasíðu myndlistarsjóðs undir Umsóknarform eða fara beint inn á https://myndlistarsjodur.eydublod.is/Forms

Fylgigögn – hvernig á að skila þeim inn?

 • Fylgigögn verða að koma með umsókninni í gegnum umsóknarkerfið.
 • Heimilt er að senda inn gögn allt að 10 MB á JPEG, PNG, PDF formati.
 • Ekki er tekið á móti fylgigögnum eftir að umsóknarfrestur er liðinn.

Vandræði við að senda inn umsókn.

 • Eindregið er mælt með að sækja um með góðum fyrirvara og forðast tímaþröng á síðasta degi.
 • Ef eitthvað er að hindra sendinguna hafði samband við Myndlistarmiðstöð / Myndlistarsjóður í síma 562-7262 eða á info@myndlistarsjodur.is
 • Á lokadegi getur kerfið verið þungt í vöfum vegna álags og hugsanlega leitt til vandræða við frágang umsóknar.
 • Ef umsækjandi er að senda umsókn á síðustu stundu (eftir að hægt er að fá aðstoð/ráðgjöf hjá myndlistarsjóði) og lendir í tæknilegum vandræðum tengt umsóknarkerfinu þarf að TILKYNNA það með tölvupósti ÁÐUR EN UMSÓKNARFRESTI LÝKUR og helst að láta skjáskot sem sýna vandamálið fylgja með. Kvartanir um tæknileg vandamál sem berast eftir að umsóknarfrestur er liðinn verða ekki teknar til greina. 
 • Vandamál ótengd umsóknarkerfinu eru að öllu jöfnu ekki tekin til greina og vísað til þess að ávalt er opið fyrir umsóknir í amk 6 vikur. Tilkynningar um slík vandamál sem berast eftir umsóknarfrest eru ekki teknar til greina.

Hvernig veit ég að umsókn mín sé móttekin?

 • Þegar umsókn hefur verið send inn, fær umsækjandi svar í netfang sitt sem hann gaf upp á umsóknarforminu ásamt pdf af umsókn. ATH: Stundum fer svar í ruslsíu póstforrits.
 • Ef póstur kemur ekki, er hægt að sjá innsendar umsóknir á mínum síðum. Farið inn á „Send erindi“ og þar á að standa „Móttekin“. Einnig er hægt að skoða PDF þar.

Hvenær get ég átt von á svari?

 • Stefnt er að því að niðurstaða liggi fyrir eftir 4-5 vikur frá umsóknarfresti. Allir umsækjendur fá svör. Úthlutun mun einnig birtast á heimasíðu myndlistarsjóðs.

Hvernig eru matsnefndir skipaðar ?

 • Myndlistarráð stendur að úthlutun styrka úr Myndlistarsjóði tvisvar á ári. Ákvörðun um styrkveitingar er tekin á grundvelli faglegs mats á umsóknum. Við hverja úthlutun eru nýjar matsnefndir skipaðar og umsóknarflokkum er skipt á milli nefnda. Matsnefndir leggja til skiptingu úthlutana og ekki tíðkast að ráðið breyti tillögum nefndanna. Aðkoma ráðsins að ákvörðunum um hverjir hjóta styrki og hve háa er því takmörkuð. 

Má skila mörgum umsóknum? 

 • Ekki eru takmörk á fjölda verkefnastyrkja. Dæmi eru um að sami umsækjandi fá styrki úr tveim mismunandi flokkum myndlistarsjóðs til ólíkra verkefna. Margar innsendar umsóknir tryggja ekki styrk úr sjóðnum – það eru gæði umsókna sem gilda.
 • Í þeim tilvikum sem sótt er um styrk vegna sýningarraða eða samsýninga hvetur myndlistarráð skipuleggjendur til þess að senda inn eina umsókn fyrir verkefnið í heild í stað umsókna frá einstökum sýnendum. Ef þátttakendur velja til að senda inn umsóknir fyrir sínu framlagi, þá er mælst til þess að ekki sé send inn umsókn vegna verkefnisins í heild.

 • Frekari upplýsingar fást á skrifstofu Myndlistarmiðstöðvar, sími: 562 7262 eða í tölvupósti: info@myndlistarsjodur.is
 • Myndlistarráð, c/o Myndlistarmiðstöð
 • Gimli, Lækjargata 3
 • 101 Reykjavík

Instructions and Q&A next page