Myndlistarsjóður

Reglur um dómnefnd Íslensku myndlistarverðlaunanna

1.gr

Að dómnefnd Íslensku myndlistarverðlaunanna standa Myndlistarráð, Listaháskóli Íslands, Listfræðafélag Íslands, safnstjórar íslenskra listasafna og Samband íslenskra myndlistarmanna.

2.gr

Stjórnendur þeirra stofnana sem að dómnefnd standa tilnefna tvo fulltrúa til setu í dómnefnd. Leitast skal við að tilnefna fulltrúa með víðtæka þekkingu á sviði íslenskrar myndlistar. Kynningarmiðstöð íslenskar myndlistar heldur utan um framkvæmd Íslensku myndlistarverðlaunanna fyrir hönd Myndlistarráðs og setur saman dómnefnd úr innsendum tilnefningum þeirra fagfélaga sem að henni standa. Val á dómnefnd skal hafa hliðsjón af hæfisskilyrðum stjórnsýslulaga 37.1993.

3.gr

Dómnefnd er skipuð í byrjun árs og situr í eitt ár í senn. Leynt skal fara með hverjir sitja í dómnefnd og nöfn nefndaraðila ekki gerð opinber fyrr en á afhendingu verðlaunanna. Meðlimir dómnefndar skulu gæta fyllsta trúnaðar um hlutverk sitt sem og annarra sem í nefndinni sitja. Allt sem fram fer og sagt er á fundum dómnefndar er trúnaðarmál, einnig eftir að störfum nefndarinnar hefur lokið.

4.gr

Dómnefnd skal skipuð einstaklingum af ólíkum kynjum og gæta skal jafnræðis við skipan fulltrúa.

5.gr

Formaður dómnefndar er formaður Myndlistarráðs.

6.gr

Ætlast er til að meðlimir dómnefndar sæki megnið af sýningum myndlistarrársins og fari yfir þær með hlutverk sitt í huga.

7.gr

Dómnefnd leggur mat á innsendar tilnefningar til Íslensku myndlistarverðlaunanna. Verðlaunin eru veitt í tveimur flokkum; Myndlistarmaður ársins og Hvatningarverðlaun ársins. Hver meðlimur dómnefndar leggur einnig til tvær eða fleiri tilnefningar í hvorum flokki fyrir sig. Dómnefnd skilar af sér forvalslista tilnefndra myndlistarmanna sem telja skal fjóra myndlistarmenn í flokknum Myndlistarmaður ársins og þrjá myndlistarmenn í flokknum Hvatningarverðlaun ársins. Forvalslistar, ásamt umsögnum skulu liggja fyrir eigi síðar en þremur vikum fyrir afhendingu verðlaunanna. Nöfn sigurvegara í hvorum flokki skulu liggja fyrir á sama tíma.

8.gr

Ef til ágreinings kemur um val á Myndlistarmanni ársins og Hvatningarverðlauna ársins skal dómnefnd ganga til atkvæða og ræður þá meirihluti atkvæða valinu.

Dómnefnd 2022

Nafn Staða
Aðalheiður Valgeirsdóttir fulltrúi Listfræðafélags Íslands
Ágústa Kristófersdóttir fulltrúi safnstjóra íslenskra safna
Ásgeir Skúlason Samband Íslenskra Myndlistarmanna (SÍM)
Helgi Þorgils Friðjónsson formaður Myndlistarráðs
Páll Haukur Björnsson Listaháskóli Íslands

Dómnefnd 2021

Nafn Staða
Aðalheiður Lilja Guðmundsdóttir fulltrúi Listfræðafélags Íslands
Valur Brynjar Antonsson fulltrúi safnstjóra íslenskra safna
Helga Óskarsdóttir Samband Íslenskra Myndlistarmanna (SÍM)
Helgi Þorgils Friðjónsson formaður Myndlistarráðs
Þorbjörg Jónsdóttir Listaháskóli Íslands

Dómnefnd 2020

Nafn Staða
Kristín Dagmar Jóhannesdóttir fulltrúi Listfræðafélags Íslands
Einar Falur Ingólfsson fulltrúi safnstjóra íslenskra safna
Anna Júlía Friðbjörnsdóttir Samband Íslenskra Myndlistarmanna (SÍM)
Helgi Þorgils Friðjónsson formaður Myndlistarráðs
Jóhannes Dagsson Listaháskóli Íslands

Dómnefnd 2019

Nafn Staða
Aðalsteinn Ingólfsson fulltrúi Listfræðafélags Íslands
Hanna Styrmisdóttir fulltrúi safnstjóra íslenskra safna
Jóhann Ludwig Torfason Samband Íslenskra Myndlistarmanna (SÍM)
Margrét Kristín Sigurðardóttir formaður Myndlistarráðs
Sigurður Guðjónsson Listaháskóli Íslands

Dómnefnd 2018

Nafn Staða
Bryndís Hrönn Ragnarsdóttir myndlistarmaður (SÍM)
Sigrún Hrólfsdóttir deildarforseti myndlistardeildar Listaháskóla Íslands
Magnús Gestsson formaður Listfræðafélags Íslands
Margrét Elísabet Ólafsdóttir fulltrúi safnstjóra íslenskra safna
Margrét Kristín Sigurðardóttir formaður Myndlistarráðs