Myndlistarsjóður

Skipun myndlistarráðs 2019 – 22

Gerð hefur verið opinber skipun mennta- og menningarmálaráðherra í nýtt myndlistarráð sem tekur til starfa nú síðsumars. Skipunartímabil nefndarmanna er til þriggja ára í senn, eða til 30. júní 2022.

Fyrsta verkefni ráðsins verður að sjá um síðari úthlutun úr myndlistarsjóði á árinu og er umsóknarfrestur til 20. ágúst. Auk þess að sjá um úthlutun styrkja úr myndlistarsjóði eru helstu verkefni ráðsins m.a að vera ráðherra til ráðgjafar um málefni myndlistar og stuðla að alþjóðasamstarfi og kynningu á íslenskum myndlistarmönnum.

 

Myndlistarráð er þannig skipað:

Helgi Þorgils Friðjónsson formaður, skipaður án tilnefningar.

Dagný Heiðdal varaformaður, tilnefnd af Listasafni Íslands.

Hannes Sigurðsson, tilnefndur af Listfræðafélagi Íslands.

Guðrún Erla Geirsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra myndlistarmanna.

Hlynur Helgason, tilnefndur af Sambandi íslenskra myndlistarmanna.

 

Varamenn eru:

Ásrún Kristjánsdóttir, skipuð án tilnefningar.

Harpa Þórsdóttir, tilnefnd af Listasafni Íslands.

Margrét Elísabet Ólafsdóttir, tilnefnd af Listfræðafélagi Íslands
.

Sindri Leifsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra myndlistarmanna.

Ingibjörg Gunnlaugsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra myndlistarmanna.